Polítiques d'Ocupació

Contra la precarietat: Treball digne i de qualitat

  • Actualitzat:
  • Creat:

Manifest del PSC en commeració de l'1 de maig

Els i les socialistes de Catalunya som hereus de les lluites obreres i populars en defensa dels drets dels treballadors i les treballadores. Hem treballat amb el sindicalisme en la conquesta  i l’establiment de nous drets, que han suposat una millora de les condicions laborals, però també en l’impuls d’un treball digne i de qualitat, desenvolupant empreses més competitives i un creixement econòmic sostenible i ben distribuït.


El treball en aquest Primer de Maig recupera de nou la centralitat del debat públic, sent una oportunitat per posar al dia les principals reivindicacions i propostes de les treballadores i els treballadors. La mal anomenada “recuperació econòmica” no s’està traduint en una millora dels salaris ni dels llocs de treball, ni tampoc en quantitat ni en qualitat. Per contra, els beneficis empresarials s’han recuperat de manera destacada mentre tenim salaris a nivells dels pitjors moments de la crisi. 


Enguany es compleix el sisè aniversari de l’aprovació de la Reforma Laboral del Partit Popular amb el beneplàcit de l’antiga Convergència i Unió. Una reforma laboral que buscava abaratir els salaris i facilitar l’acomiadament, assegurant que després de la crisi l’ocupació seria estable i es recuperaria el poder adquisitiu. Sis anys després, però, la realitat és que guanyar competitivitat a base d’una devaluació interna no és ni ha estat mai una solució per dinamitzar l’economia, sinó que simplement representa el màxim exponent d’un model productiu insostenible, basat en el baix cost i el poc valor afegit.


Els i les socialistes hem denunciat des del primer moment aquesta Reforma, posant de manifest molt especialment el desequilibri que s’estableix en les relacions laborals, basat en l’atac a la negociació col·lectiva i a la fortalesa dels sindicats. Entre les conseqüències d’aquest atac a la classe treballadora, destaquem:  


• L’augment de l’ocupació a temps parcial, sovint no volguda, que amaga el total d’hores que es treballen realment amb aquests tipus de contractes. A més, en el cas de cobrar el total d’hores treballades, moltes no s’arriben a cotitzar. 


• Una alta temporalitat que genera una rotació laboral injustificada i, per tant, fora del marc legal. Dels contractes que se signen anualment a Catalunya una mitjana de gairebé el 90% són temporals. Al contrari de les promeses fetes per la dreta, ens trobem amb contractes cada cop de més curta durada i precaris.  


• Una devaluació salarial en els nous contractes i la pràctica congelació de les retribucions anteriors a la crisi.


També hem denunciat reiteradament que aquesta Reforma Laboral s’ha acarnissat de manera especial amb les dones i el jovent. Avui segueixen patint més discriminació. La Reforma Laboral ha comportat la generalització de l’abús laboral que cal erradicar amb un increment de l’acció inspectora, la consciència i el rebuig social davant les pràctiques abusives i la promoció de la denúncia d’aquests fets. Ens trobem amb multitud de casos d’explotació laboral en col·lectius femenins com les cambreres de pis o en el col·lectiu jove dins de les plataformes digitals. Velles formes d’explotació disfressades de modernitat.


Davant d’aquests fets, considerem indispensable derogar la Reforma Laboral de l’any 2012 i aprovar un nou Estatut dels treballadors amb el consens dels agents socials, que eviti la reiterada vulneració dels drets dels treballadors i les treballadores. Un Estatut que hauria de tenir els següents objectius:


• Augmentar el poder de negociació dels sindicats, perquè la negociació col·lectiva recuperi la força perduda, restablint la prevalença dels convenis sectorials enfront els convenis d’empresa. 


• Impulsar la inserció laboral dels joves, potenciar el contracte de relleu, regular les pràctiques i la figura dels becaris perquè es consideri qualsevol aportació laboral real en la seva activitat no estrictament formativa.


• Protegir els drets laborals dels treballadors i les treballadores en les noves plataformes digitals o col·laboratives, posant fi així a la utilització en frau de llei dels falsos autònoms.   


Els i les socialistes proposem un Pacte de Rendes que té com a objectiu aconseguir un nou model laboral amb salaris decents superiors als 1.000 euros. Un model  que sigui més just des d’un punt de vista social i també més eficient des del punt de vista econòmic.
Volem també un Pla contra l’abús laboral. Un pla especial de la Inspecció Laboral que persegueixi i sancioni les pràctiques empresarials abusives contra els treballadors i les treballadores, i que suposen una  competència deslleial per a aquelles empreses que compleixen com correspon amb les seves obligacions laborals. 


Hem d’assolir una recuperació econòmica justa amb una reducció de les desigualtats que, ara com ara, s’estenen per la nostra societat de manera vertiginosa. Aquesta ha de ser la nostra prioritat i aquest serà el nostre objectiu allà on tinguem la força per defensar-lo.
Finalment, cridem la nostra militància i tota la ciutadania a la participació activa en totes les manifestacions convocades per les organitzacions sindicals a diferents punts de territori amb motiu d’aquest Dia Internacional del Treball.

Fitxers adjunts: