Polítiques d'Ocupació

7 d'octubre: Manifest amb motiu de la Jornada Mundial pel treball decent

  • Actualitzat:
  • Creat:

El Partit dels Socialistes de Catalunya s’adhereix al moviment sindical per reclamar avenços, al nostre país i al món, en la garantia d’un treball digne i amb drets per a tots i totes.

Aquest 7 d’octubre commemorem la Jornada Mundial pel Treball Decent i el Partit dels Socialistes de Catalunya s’adhereix al moviment sindical per reclamar avenços, al nostre país i al món, en la garantia d’un treball digne i amb drets per a tots i totes.

El concepte de Treball Decent, adoptat per primer cop per l’Organització Internacional del Treball (OIT) l’any 1999, se sustenta en un treball amb drets, protecció social, diàleg social, que sigui productiu, amb salaris justos, seguretat i salut en el treball, prestacions socials i reconeixement i respecte a la lliure sindicació i a la negociació col·lectiva. Dins de l’Agenda 2030 sobre Desenvolupament Sostenible, l’Assemblea General de Nacions Unides va incorporar el Programa de Treball Decent i es presenta així com un objectiu irrenunciable en los pròxims anys.

A tot el món, el treball afronta avui reptes ineludibles: la globalització econòmica, les noves realitats en l’organització del treball, la robotització, la digitalització, nous patrons de consum, el canvi climàtic i les conseqüències de la Gran Recessió dels darrers anys. En paral·lel, el capitalisme financer ha accentuat els seus perfils més perniciosos per als treballadors i les treballadores: moviments especulatius de capital, paradisos fiscals, deslocalitzacions d’empreses, augment de les desigualtats i increment de la pobresa com a conseqüència de la concentració del capital i del poder...

Davant d’aquests fenòmens no hi ha dubte que necessitem institucions fortes que suposin un contrapoder democràtic i equitatiu, que controlin els poders econòmics i els encarrili en el respecte a la digitat de les persones i als drets que els hi corresponen de manera inherent.

Al mateix temps, junt amb unes institucions democràtiques assentades, no hem de renunciar a un sector públic fort amb un ampli pes de les polítiques públiques pròpies de l’Estat del Benestar. La salut, l’educació, la protecció i els serveis socials han de ser més que mai instruments de redistribució de la riquesa, oposats a una visió mercantilista que preconitza la seva privatització sigui com sigui. Podem afirmar que un Estat del Benestar fort és també garantia d’un treball decent, per les certeses que aporta als treballadors i les treballadores.

En el marc comunitari, els i les socialistes considerem imprescindible un desenvolupament íntegre del Pilar Europeu dels Drets Socials (PEDS) com a millor garantia per al Treball Decent davant d’una escalada d’austeritat, retallades de despesa pública, devaluació salarial i pobresa laboral. Considerem que el deteriorament de les condicions de treball, i per tant de les condicions de vida, d’amplis sectors de la societat europea és el camp abandonat en què creix una onada d’antieuropeisme i xenofòbia que hem de combatre amb totes les nostres forces. El reforçament del treball decent és, al nostre parer, la millor garantia contra l’avanç de moviments d’extrema dreta a la UE.

Al nostre país, el Govern socialista de Pedro Sánchez ha encetat, des del passat mes de juny, el camí per reconstruir l’Estat del Benestar i revertir les retallades socials i de pensions; el camí per retornar a nivells acceptables de protecció per desocupació i desmantellar els nocius efectes de les reformes laborals que havia dut a terme la dreta, en el poder des de 2011 fins a la seva sortida del Govern al juny de 2018. L’impuls al diàleg social, a la participació de les Comunitats Autònomes i al consens polític ha suposat avenços en la línia demandada pel treball decent: iniciem el rumb d’increment del SMI fins els 1.000 € al 2010 i s’ha aconseguit un gran acord en el marc del Pacte de Toledo per al futur de les pensions.

Queda, no obstant, molt camí per recórrer i no hi renunciarem. No volem acabar sense posar de manifest la importància i la urgència de reformar l’Estatut dels Treballadors perquè el nostre ordenament laboral entri en el segle XXI. En aquest sentit, considerem imprescindible avançar en la reforma de l’article 42 en matèria de contractes i subcontractes que suposa, en la seva redacció actual, una porta oberta a la precarització de les condicions laborals; la reforma de l’article 84.2 sobre la prevalença del conveni sectorial; la reforma sobre la ultra activitat dels convenis i, de manera urgent, la necessària reforma sobre el registre de la jornada per combatre les hores extraordinàries no pagades o no compensades.

En relació amb aquesta darrera, hem de recordar una cop més que un 44% de les hores extres realitzades en aquest primer trimestre de l’any, segons l’INE, no van ser pagades ni compensades. Suposen una xacra en el funcionament del nostre mercat de treball, suposen un abús contra els drets dels treballadors i les treballadores, impedeixen la creació de nous llocs de treball i suposen un frau al conjunt de la societat al no ser declarades en l’IRPF ni cotitzades a la Seguretat Social. Apel·lem a la responsabilitat del conjunt de forces polítiques i d’agents socials per posar fi a aquesta xacra d’hores extres no registrades i no pagades, i  donar suport a les modificacions legals per les quals apostem els i les socialistes des de fa temps, com apostem i apostarem sempre pel Treball Decent que reivindiquem aquest 7 d’octubre. 

Fitxers adjunts:

Paraules clau: