Polítiques d'Ocupació

7 d'Octubre. Pel treball digne, productiu i emancipador

  • Actualitzat:
  • Creat:

Manifest del PSC amb motiu de la Jornada Mundial pel Treball Decent

El treball és el principal instrument de progrés social i econòmic i el principal mecanisme de creixement personal i d’integració social de la gent. Representa una doble oportunitat per a les persones: la de contribuir a la generació de riquesa i, per tant, al creixement econòmic; i la d’aconseguir un salari o una contraprestació com a font d’ingressos per generar la renda personal.

Els i les socialistes entenem el treball digne com la convergència de la promoció i la garantia dels drets fonamentals, la protecció i el diàleg social, uns salaris justos, la seguretat i la salut en el treball, la formació, l’acreditació i la qualificació professional, les prestacions socials, i el reconeixement i el respecte a la lliure sindicació i a la negociació col·lectiva. Dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, el Treball Decent és una prioritat irrenunciable dels pròxims anys, per bé que també contribueix significativament a la consecució d’altres objectius com l’erradicació la pobresa, la reducció de les desigualtats i la igualtat de gènere.

En els darrers anys de crisi econòmica, hem après que només amb el creixement econòmic, en sí mateix, no n’hi ha prou, sinó que és imprescindible garantir alhora el treball decent i productiu i la protecció social. Estem en el camí de la recuperació econòmica, però amb una societat cap vegada més desigual, injusta i empobrida.

El nostre futur com a societat vindrà determinat per com afrontem els reptes d’avui. La revolució tecnològica i digital, la modificació de les necessitats socials i el repte de l’economia verda marquen una nova i profunda transformació que es tradueix en un nou canvi en el treball i en les formes de dur-lo a terme, i representa un important impacte en la vida de les persones treballadores que són les que sostenen, junt amb les seves famílies, els ajustos derivats d’aquests canvis, traduïts en atur i penúries econòmiques.

Des del PSC apostem pel treball digne, productiu i emancipador, perquè totes les persones treballadores se sentin plenament reconegudes i comprovin que el seu esforç repercuteix positivament tant en elles com en la societat; per un nou paradigma del treball basat en la formació dels treballadors i les treballadores, en la protecció i l’equilibri de les relacions laborals i en un marc normatiu que garanteixi la protecció del dret al treball i el treball amb drets;  i per unes institucions fortes que duguin a terme un les transformacions necessàries per protegir i garantir el desenvolupament íntegre del Pilar Europeu dels Drets Socials (PEDS), d’acord amb la igualtat d’oportunitats i d’accés al mercat de treball, unes condicions de treball justes i la protecció i la inclusió social.

El camí emprès en el darrer any de l’anterior legislatura pel Govern de Pedro Sánchez ha començat a posar les bases per redreçar la situació en què ens trobem. L’aprovació del Pla Director per un Treball Digne, el juliol de 2018, suposa la materialització del compromís dels i les socialistes amb els treballadors i les treballadores, les seves condicions laborals i el futur de la Seguretat Social. D’ençà de la seva aprovació, per exemple, més de 61.500 contractes temporals han estat convertits en indefinits i s’ha incrementat la jornada de més de 8.800 persones treballadores amb contractes a temps parcial.

A aquest Pla, cal afegir altres mesures com la revalorització de les pensions amb l’IPC; l’increment del Salari Mínim Interprofessional a 900 €, una de les pujades salarials més altes de la història que suposa una millora sense precedents en l’àmbit del treball digne i de qualitat; l’aprovació del subsidi per a persones aturades de més de 52 anys; l’ampliació dels permisos per naixement i cura; la cotització obligatòria de les pràctiques no laborals; i l’obligatorietat de registrar les jornades de treball.

Totes elles, mesures i actuacions adreçades a combatre situacions de desigualtat i precarietat laboral, especialment entre els col·lectius més desafavorits, però que també marquen una direcció clara en la recuperació dels drets laborals, la reversió dels mals efectes de la reforma laboral de 2012 i la millora en la qualitat de l'ocupació i de les condicions de treball, la lluita contra el frau i la precarietat laboral, i per l’erradicació de les situacions d’abús laboral.

En definitiva, els socialistes volem créixer en ocupació com a resultat d’un desenvolupament econòmic sa, just i sostenible, redistribuint el temps de treball per conciliar millor la vida laboral, personal i familiar; volem llocs de treball estables i ben remunerats, de forma justa i equilibrada; i volem garantir que els treballs siguin de qualitat amb unes condicions laborals adequades i saludables.

Invertir en el benestar és contribuir a aconseguir una societat més justa i crear oportunitats perquè ningú es quedi enrere. És per això que, un any més, el Partit dels Socialistes de Catalunya ens adherim a la Jornada Mundial pel Treball Decent per reclamar avenços, al nostre país i al món, en la garantia d’un treball digne i amb drets per a tots i totes.

Fitxers adjunts:

Paraules clau: