Polítiques d'Ocupació

El 22 de febrer celebrem el Dia per la Igualtat Salarial

  • Actualitzat:
  • Creat:

Els i les socialistes reiterem el nostre fer compromís amb l’erradicació de l’escletxa salarial existent entre homes i dones.

El 22 de febrer és el Dia per la Igualtat Salarial. En aquesta data, els i les socialistes reiterem el nostre fer compromís amb l’erradicació de l’escletxa salarial existent entre homes i dones, que és conseqüència de la històrica discriminació que les dones han patit i continuen patint, i que repercuteix en tots els àmbits, inclòs el laboral.

L’escletxa salarial, junt amb les dificultats per accedir a un lloc de treball, aconseguir promocionar i, en moltes ocasions, mantenir la feina, impedeix milers de dones d’assolir una independència econòmica. I sense aquesta, no hi ha ni llibertat ni igualtat. 

La defensa de la igualtat entre homes i dones és l’eix de la nostra agenda política. Avançar en la igualtat és una responsabilitat compartida en què han d’implicar-se totes les forces polítiques i socials. I per descomptat, és obligació dels poders públics remoure els obstacles que impedeixen que la igualtat sigui real i efectiva. Per desgràcia, ni totes les formacions polítiques ni tots els governs, ho han entès així.

L’arribada dels socialistes al Govern d’Espanya va fer possible que passéssim del “no ens fiquem ara en això” de Mariano Rajoy, al “volem fer-ho, hem de fer-ho i ho farem”.

Les polítiques d’igualtat han fet un enorme gir. El Govern de Pedro Sánchez és socialista i feminista. I això s’ha traduït en fets des del primer moment.

Quan els socialistes arribem al Govern, el juny de 2018, ens trobem amb un Congrés dels Diputats bloquejat per una doble via. Primer, pels vetos de la Mesa i del Govern del PP a la tramitació d’iniciatives. I, segon, per la utilització injusta, injustificada i il·limitada, de l’ampliació dels terminis d’esmenes de les iniciatives preses en consideració.

El Grup Parlamentari Socialista al Congrés havia registrat, abans de la moció de censura, dues pro-posicions de llei, una sobre la igualtat en matèria retributiva i una altra per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació. Aquestes iniciatives, com tantes altres, estaven paralitzades. El nou govern va aixecar els vetos immediatament. Acabar amb les ampliacions de terminis d’esmenes va ser més difícil, donat que la majoria a la Mesa del Congrés estava en mans del Partit Popular i Ciutadans. Tanmateix, vam aconseguir donar llum verda a la tramitació de la Llei d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, i que fos presa en consideració per la unanimitat de la Cambra. Vam aconseguir també que s’acordés tramitar pel procediment d’urgència i que es tanquessin els terminis d’esmenes. En poc temps, vam aconseguir situar la tramitació en fase de ponència.

Paral·lelament a aquesta actuació al Congrés, el Govern va decidir impulsar el Diàleg Social com l’espai de negociació idoni amb les agents socials, dins del qual, vàrem impulsar una Taula d’Igualtat que treballa a bon ritme. Un dels seus principals objectius és combatre l’escletxa salarial.

El Govern socialista ha recorregut bona part del camí necessari per aconseguir una norma amb actuacions concretes per acabar amb l’escletxa salarial que, a més, compti amb mesures per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en altres aspectes relacionats amb el treball i l’ocupació.

Aquest Govern farà tot el possible perquè, en el temps de què disposa, aquesta norma sigui aprovada. A més, ho farem recollint el màxim grau de consens.

És una qüestió de qualitat democràtica. No podem seguir parlant de millorar la democràcia si no millorem les condicions de vida de les dones com a ciutadanes i com a treballadores. Ningú hauria de quedar indiferent davant la realitat que reflecteixen les xifres: 

Segons l’Enquesta Anual d’Estructura Salarial de l’any 2016 (darreres dades disponibles):

  • L’escletxa salarial de gènere se situa en el 22,35% (l’any 2008 era del 21,87%);
  • El salari mitjà anual d’una dona és 5.793 € inferior al d’un home;
  • El 17,8% de les dones van tenir ingressos salarials menors o iguals al Salari Mínim Interprofessional, davant el 7,8% dels homes.

Segons l’informe “Romper la brecha salarial, una cuestión de justicia” de CCOO:

  • Les dones copen el 75% de la contractació a temps parcial;
  • De les 44.000 excedències concedides per a l’atenció de menors durant l’any 2017, el 92% van ser sol·licitades per les mares i només el 8% restant pels pares.

Segons les dades de l’Idescat (4t trimestre 2018), a Catalunya:

  • Les dones presenten una taxa d’activitat inferior a la dels homes en 10,6 punts, al costat d’una major taxa d’atur (12,7%) que els homes (10,9%);
  • El salari mitjà anual d’una dona el 2016 era un 23,4% inferior al d’un home (6.461,92 €).

La situació del treball de les dones es caracteritza per una major precarització, menor taxa d’activitat, menor taxa d’ocupació, major taxa d’atur, major temporalitat i parcialitat. Tot això incideix en una menor protecció social en general i, en particular, en pensions més baixes.

En un any electoral com aquest, els i les socialistes ens comprometem a què aquesta lluita sigui l’eix central en tots els àmbits: europeu, nacional, autonòmic i local.

 

* Manifest adjunt 

Fitxers adjunts:

Paraules clau: