Polítiques d'Ocupació

Per la Igualtat de Tracte i Oportunitats entre dones i homes en el treball

  • Actualitzat:
  • Creat:

Perquè no podem seguir parlant de millorar la democràcia, si no millorem les condicions de vida de les dones com a ciutadanes i com a treballadores

Aquest matí, el Grup Parlamentari Socialista ha registrat al Congrés dels Diputats la Proposició de llei d'Igualtat de Tracte i Oportunitats entre dones i homes en el treball, perquè sigui debatuda a la Cambra i s’aprovi al més aviat possible. 

Amb aquesta proposició s’ordena, revisa, canvia i es deroguen algunes normes. Algunes perquè no es compleixen i d’altres perquè obstaculitzen arribar a l’objectiu últim: la igualtat entre homes i dones que estableix la Constitució. Deu anys després de l'aprovació de la Llei d'Igualtat (2007), aquesta ha tingut un impacte rellevant, però les mesures de naturalesa promocional o de foment de la llei han obtingut un resultat discret. Actualment, persisteixen desigualtats intolerables entre dones i homes en l’àmbit del treball i, per tant, és necessària una nova llei que la desenvolupi i que estableixi sancions més dures per als incompliments.

Entre les mesures que es plantegen hi ha, entre d’altes, sancions de fins a 50.000€ per a les empreses que impedeixin l'exercici dels drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral o per a aquelles que acomiadin a treballadores víctimes de violència de gènere; multes de fins a 6.000€ a les companyies que incompleixin amb l'avaluació dels objectius dels plans d'igualtat obligatoris; i la creació d'un organisme específic, l’Oficina estatal de lluita contra la discriminació per raó de sexe en l'ocupació, per vigilar i controlar la discriminació de les dones en el treball.

Fitxers adjunts: